Podmínky pronájmu

1. Přihláška a rezervace pronájmu

Termín pronájmu jachty si zájemce může rezervovat telefonicky, e-mailem nebo osobně.  Na základě této rezervace obdrží potvrzení objednávky. Rezervace je pro Valhalla Yacht (dále jen pronajímatel) závazná, pokud zájemce uhradí v dohodnutém termínu požadovanou zálohu z celkové ceny pronájmu a dalších služeb (viz. bod 2.).

2. Ceny pronájmu a jejich úhrada

 • 50 % z ceny pronájmu při rezervaci
 • 50 % doplatek ceny 30 dní před naloděním

3. Změny před započetím pronájmu

a) Nájemce může kdykoliv před zahájením pronájmu od závazné objednávky odstoupit. Budou mu účtovány níže uvedené storno poplatky. Výpověď musí mít písemnou formu a je účinná dnem jejího doručení do provozovny pronajímatele (viz. kontakt)

Storno poplatky se účtují z celkové ceny pronájmu a služeb objednaných nájemcem ve výši:

 • 50% z ceny pronájmu více než 30 dnů před začátkem pronájmu
 • 100% z ceny pronájmu méně než 30 dnů před začátkem pronájmu

Najde-li si nájemce za sebe náhradu, storno poplatky ani manipulační poplatek mu nebudou účtovány.

b) V případě, že nastanou okolnosti, které znemožní pronajímateli dodat sjednané služby dle závazné objednávky, je pronajímatel povinen bez zbytečných odkladů nájemce o vzniklé situaci informovat.

c) Je-li nájemce v prodlení s úhradou zálohy nebo doplatku, může pronajímatel odstoupit od objednávky a vyžadovat storno poplatky dle bodu a)

4. Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen zaslat pronajímateli úplný seznam posádky (crewlist), na kterém musí být uvedeno jméno a příjmení, datum a místo narození, národnost, adresa, tel. a email. spojení, číslo pasu každého člena. Úplný seznam posádky musí pronajímatel obdržet nejpozději do 15 dnů před začátkem pronájmu a to písemně poštou či emailem (viz.kontakt).

Tyto všeobecné podmínky platí pro pronájem lodi Valhalla..

Sdílejte
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •